De sju stegene

Medbestemmelse

Alle barn har rett til å si sin mening i alt som angår det – og barnets meninger skal tillegges vekt

God omsorg

Begge foreldre har hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet og det offentlige skal yte egnet bistand der det trenges. Barns rett til trygdeytelser og en levestandard som er tilstrekkelig for barnets utvikling

Særskilt vern og støtte

Alle barn uten familie har rett til beskyttelse og omsorg og rett til periodisk vurdering av den behandling barnet får

Vern mot overgrep

Alle barn skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk

Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnyttelse som er skadelig for barnets velferd

Fullverdig liv

Alle barn med funksjonshemming har rett på et verdig og godt liv, og de har krav på spesiell støtte Barnet skal få undervisning og opplæring for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling

God helse

Alle syke barn har rett til den beste medisinske behandling staten kan gi. Det offentlige skal bekjempe sykdom og feilernæring, utvikle forebyggende helseomsorg og treffe egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbundet praksis som er skadelig for barnets helse

God utdanning

Alle barn har rett til utdanning. Grunnskoleutdanning er obligatorisk, videregående skal gjøres tilgjengelig. Disiplin i skolen skal utøves forenlig med barnets menneskeverd

Utdanning skal fremme utvikling av barnets personlighet, teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap

Barn av etniske, religiøse eller språklige minoriteter skal sikres retten til å leve i pakt med sin kultur

 

Barnebyen Finnsnes

Lenvik kommune v/Barnebyen
Postmottaket Lenvik kommune
9306 Finnsnes 
Tlf: 77 87 10 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.