BUK - Barn og Unges Kommunestyre

Som en del av satsingen rundt Barnebyen  vedtok Lenvik kommunestyre å etablere Barn og Unges kommunestyre i Lenvik (BUK) i 2009. BUK har som målsetting:

  • Å ta i bruk den resurs som barn og ungdom representerer i Lenvik
  • Et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen
  • Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
  • Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
  • Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
  • Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
  • Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.

BUK møtes to ganger i året og legger frem sine saker. De yngste som kan velges inn i BUK er 5-klassingene. Dette er på grunn av at elevrådsarbeidet starter på dette klassetrinnet. Øvre aldersgrense er det året en fyller 19 år.

Det velges to medlemmer og to vara medlemmer fra hver av barne- og ungdomsskolene og to medlemmer og to vara medlemmer fra hver av de tre videregående skolene som ligger i kommunen. Medlemmene og vara medlemmene velges for 1 år av gangen.

Totalt vil BUK bestå av 30 medlemmer som fordeler seg på 24 medlemmer fra barne- og ungdomsskolene og 6 medlemmer fra de tre videregående skolene. Medlemmene og vara medlemmene skal velges av og blant medlemmene i elevrådene ved den enkelte skole.

BUK ledes av kommunens folkevalgte ordfører som ikke har stemmerett i saker som er til behandling. Agendaen til BUK er ganske åpen, representantene selv setter dagsorden med å bringe frem saker i BUK fra talerstolen under noen hovedevner som skole/medbestemmelse, helse, transport og miljø.

Barnebyen Finnsnes

Lenvik kommune v/Barnebyen
Postmottaket Lenvik kommune
9306 Finnsnes 
Tlf: 77 87 10 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.